Volgens sommigen gaat blockchain technologie de wereld radicaal veranderen. Maar hoe spelen Nederlandse startups hierop in? Waar zien zij de kansen, wat zijn hun ervaringen en verwachtingen?

In een serie artikelen komen 5 veelbelovende Nederlandse blockchain startups aan het woord.

We begonnen deze serie met Frank Oonk (Getacryp), Tim Geenen (Faktor) en Steven Verkuil (Coinversable).

Deze keer is de beurt aan Peter Mols van Xurux:

Waarom is Xurux opgericht?

Xurux is opgericht omdat de oprichters gebiologeerd zijn door de mogelijkheden die deze conceptuele technologie biedt.

Ook al kennen we nu nog niet de totale impact die blockchain technologie op de maatschappij zal hebben, het gaf ons ongelofelijk veel inspiratie en energie om er mee aan de slag te gaan. Om te leren, te experimenteren.

Wij zien blockchain als conceptuele technologie met de potentie om business modellen en processen in onze samenleving op positieve wijze te verstoren. En we vinden het belangrijk dat de toepassingen van deze technologie toegankelijk worden voor iedereen.

Daarom hebben wij drie pijlers die de adoptie van blockchain moeten versnellen. Het overbrengen van kennis (Xurux Academy), het adviseren over de mogelijkheden (Xurux Consultancy) en het implementeren van oplossingen (Xurux Solutions).

Wat maakt Xurux bijzonder, vergeleken met alternatieven?

Onze reis is een bijzondere.

We startten met het bouwen van de postcodeloterij in Ethereum, met als doel om met dit minimal viable product, een start te maken richting een breed scala aan oplossingen waardoor peer to peer netwerken risico’s zouden kunnen gaan delen. We hebben onze oplossing getest, daaruit bleek dat we daar weinig aan zouden gaan verdienen (te complex, te moeilijk in de ogen van de consument).

In deze periode – rond 2015 – vonden we dat er veel te optimistisch werd gesproken over alle mogelijkheden van deze technologie, maar er te weinig oog was voor de moeilijkheden en onvolwassenheid van deze technologie. Dus besloten we om Xurux Academy op te richten, met inmiddels het breedste opleidingsaanbod in blockchain technologie.

nederlandse blockchain startups

basis aanbod uit de Xurux Academy

En natuurlijk bleven we zelf met Xurux Solutions, op zoek naar eigen leerervaringen en naar opdrachtgevers die een blockchain verkenning wilden uitvoeren. Inmiddels hebben we diverse projecten succesvol afgerond voor onze opdrachtgevers, waaronder Het Kadaster en de Gemeente Haarlem.

En als laatste, we kennen inmiddels heel veel mensen van allerlei meet-ups, maar ook vanwege ons internationale netwerk. Daardoor hebben we een mooi reservoir aan consultants, van architecten, projectleiders en developers. Die zetten we natuurlijk in op onze projecten en detacheren we middels Xurux Consultancy.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie?

Helaas doen olifanten het toch nog erg vaak met olifanten. We zien dat grotere organisaties die willen experimenteren met een nieuwe technologie, vaak veiligheidshalve terugvallen op de big 5. Immers, “nobody has been fired for hiring IBM”.

Wij willen graag iedere tender winnen waaraan IBM of een andere grote speler meedoet. We zijn flexibel en kunnen door onze opzet enorm snel opschalen indien nodig.

We hebben partners wereldwijd waarmee we consortia van start ups kunnen vormen. Hierdoor bieden we schaal en flexibiliteit, zonder de bijkomende kosten die de grote partijen hebben. En verder hebben we geduld, zijn we erg druk en bouwen we door aan onze professionaliteit.

Wat zijn jullie plannen & verwachtingen voor de toekomst?

Zowel voor wat betreft de opleidingen, consultancy opdrachten als projectaanvragen zitten we nu al boven de resultaten van vorig jaar. Dus we breiden langs alle kanten uit, in personeel, samenwerkingen en producten. We komen waarschijnlijk zelf met een ICO en we werken aan een eigen platform.

We verwachten dat we dit jaar erg hard groeien, en volgend jaar ook. Waar we uitkomen, wie zal het zeggen…

Volgende blockchain startup: AVG Bewijs

Het volgende deel van deze serie gaat over AVG Bewijs, een blockchain oplossing voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei in werking treedt.

Ken jij meer interessante voorbeelden van Nederlandse blockchain startups? Neem even contact op of geef hieronder je reactie.