Volgens sommigen gaat blockchain technologie de wereld radicaal veranderen. Maar hoe spelen Nederlandse startups hierop in? Waar zien zij de kansen, wat zijn hun ervaringen en verwachtingen?

In een serie artikelen komen 5 veelbelovende Nederlandse blockchain startups aan het woord.

We begonnen deze serie met Frank Oonk (Getacryp), Tim Geenen (Faktor), Steven Verkuil (Coinversable) en Peter Mols (Xurux).

Deze keer is het de beurt aan Leo Bekhuis van AVG Bewijs:

Waarom is AVG Bewijs opgericht?

AVG Bewijs is een product van Alvis IO. Wij zijn ruim 2 jaar geleden opgericht om te werken aan transparantie en vertrouwen rondom gegevens. Ons doel is om de blockchain technologie in te zetten op basis van haar twee grootste voordelen: decentrale toegang inclusief beheer én een gedeeld geheugen van gegevens.

AVG Bewijs zelf is ontstaan om de uitdaging op het gebied van privacybeleid voor MKB bedrijven op te lossen. Direct inzetbaar, eenvoudig en betaalbaar een oplossing leveren vanwege de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle bedrijven en organisaties hebben er dit jaar een echte uitdaging bij, want ze moeten vanaf 25 mei rekening houden met:

De grondslag: Op basis waarvan mag je persoonsgegevens verzamelen.

De zorgvuldigheid: Voorbeeld hiervan is een functionaris voor de gegevensbescherming.

De verplichtingen: Bijvoorbeeld een register met alle verwerkingen binnen uw onderneming.

De rechten van betrokkenen: Een tweetal voorbeelden hiervan zijn het recht om in te zien of het recht om te wijzigen.

Met AVG Bewijs leggen we de focus op dat gebruikers controle hebben op hun eigen privacy instellingen bij een onderneming middels de rechten van betrokkenen. Het is een soort loket met “privacy rechten” voor gebruikers, klanten en medewerkers.

We verminderen daarmee het risico op boetes en werken tegelijkertijd aan een positief imago van de online diensten van een onderneming. Door een eenvoudig in te zetten oplossing te leveren kunnen alle MKB ondernemingen makkelijk de eerste stap maken in een opwaardering van hun privacybeleid.

Een bijkomend voordeel is dat een onderneming nu in eigen eigen tempo en budget kan werken aan het in orde maken van zijn digitale landschap conform het naleven van de verschillende AVG uitdagingen.

Wat maakt AVG Bewijs bijzonder, vergeleken met alternatieven?

AVG Bewijs is op vele manieren bijzonder. Zo gebruiken we een “Proof of Authority” private blockchain voor toegang en controle, gekoppeld aan de instellingen. We gebruiken onze oplossing om te komen tot een onomstotelijk en niet aanpasbaar bewijs rondom de interactie tussen de onderneming en de gebruiker op het gebied van de aangevraagde rechten van betrokkenen.

Het is een direct inzetbare, eenvoudige en betaalbare oplossing voor het MKB. Vergeleken met de alternatieven zijn wij “first mover” op het gebied van beheer van de rechten van betrokkenen voor de nieuwe en bestaande gebruikers van ondernemingen.

voorbeelden nederlandse blockchain startups

We leveren een ideaal laagdrempelig startpunt voor ondernemingen om hun privacybeleid naar het vereiste niveau te brengen en conform de AVG in te richten. Voor minder dan € 0,30 cent per gebruiker per jaar koopt een onderneming een bepaald ondernemersrisico af.

Hiermee heeft de onderneming op één plek alle aanvragen veilig in beheer en kan 24/7 alle bewijslast op worden gehaald om aan te tonen dat voor alle gebruikers en klanten de rechten van betrokkenen worden aangeboden en worden uitgevoerd.

Meest bijzonder is dat alle mensen de mogelijkheid krijgen om controle terug te krijgen over hun privacy instellingen. De meerwaarde van ons concept voor zowel gebruiker als onderneming ontdek je in de video hieronder:

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie?

De grootste uitdagingen voor AVG Bewijs zijn bewustwording, vertrouwen en continuïteit.

Het grootste pijnpunt is het ontbreken van de bewustwording omtrent de nieuwe wetgeving binnen vele MKB bedrijven. Een andere uitdaging is het verkrijgen van vertrouwen van ondernemingen in nieuwe technieken die bestaande processen efficiënter, effectiever maar daardoor ook anders in dienen te richten vergeleken met de huidige architectuur.

De derde uitdaging die wij zien is het vinden van de juiste mix van mensen die de toekomst zien en durven waar te maken. Onze filosofie binnen de onderneming is dat je moet durven te falen. Hoe vaker je kleine stapjes buiten je eigen comfort zone, hoe groter de kans dat je volgende dienstverlening of product de huidige standaard omver blaast.

Wel duidelijk om te vermelden is dat de wereld altijd blijft bestaan uit centrale en decentrale toepassingen. Het is dus géén doel op zich om alles te ontdoen van een tussenpersoon of te willen decentraliseren. Het is wel een doelstelling om ondernemingen een helder ‘data geweten’ te geven.

Wat zijn jullie plannen & verwachtingen voor de toekomst?

Voor dit jaar hebben we een paar fantastische milestones op de kalender. Onze eerste is het lanceren van het AVG Bewijs platform. Vanaf maart mogen we onze eerste accounts verwelkomen en willen we deze ook persoonlijk ondersteunen in het opzetten van de oplossing.

Speciaal voor de eerste 60 accounts geldt een “Early Adopters” aanbieding: één jaar lang het meest uitgebreide pakket voor de kosten van ons basis pakket. Dit is inclusief volledige ondersteuning én de zekerheid dat je op tijd klaar bent voordat de wet in werking treedt.

Verder hebben we de komende maanden een roadshow door Nederland waarin we in Oost, West, Noord en Zuid een event organiseren voor zowel MKB klanten als IT dienstverleners. Wil je zo’n event bijwonen? Neem dan contact op met onze support: support@avgbewijs.nl.

We hebben positieve verwachtingen voor de manier waarop DLT’s zoals Ethereum zich op korte termijn ontwikkelen. Op lange termijn zou ik de komende jaren de volgende partijen volgen: Cosmos, Aion, ICON en Polkadot. Al deze platformen werken aan oplossingen op het gebied van schaalbaarheid, interoperabiliteit en governance.

Deze “3e generatie” blockchain oplossingen zijn ontstaan uit het feit dat ze hedendaagse issues oplossen en tevens bieden ze smart-contract functionaliteit, interoperabiliteit, schaalbaarheid en aanpasbaarheid. Verder bieden ze mogelijkheden voor zowel toepassingen op het gebied van verschillende bezittingen als verschillende industrieën.

Ook is de nieuwe ‘Ethereum request for chance ERC 725‘ een belangrijke uitbreiding op het gebied van “self sovereign identity” aan het netwerk. Deze ontwikkelingen volgen we dus met veel interesse.

Voor meer context omtrent verwachtingen verwijs ik graag naar deze blog post van Don Tapscott: “Top 10 crypto predictions 2018“.

Onze visie: “geef je onderneming een helder data geweten” begint klein. Het nieuwe beheer van digitale rechten is voor iedereen een win-win situatie. Begin als MKB-er klein en betaalbaar, neem deze stappen in een overzichtelijk tempo en laat je niet gek maken door anderen.

Ben je geïnteresseerd in onze oplossing? Neem dan een kijkje op onze website. We staan je graag te woord over de mogelijkheden en meerwaarde binnen jouw organisatie.

Meer voorbeelden van Nederlandse blockchain startups

Dit was het vijfde en laatste deel van deze serie met voorbeelden van Nederlandse blockchain startups. Persoonlijk sprak het blockchain product RADIU mij het meest aan, onder andere omdat ze éérst een werkend product lanceren en dan pas de ICO (Initial Coin Offering).

Heb jij meer voorbeelden van Nederlandse blockchain startups? Bijvoorbeeld in een specifieke sector zoals vastgoed of energie? Neem dan even contact op of geef hieronder je reactie. We besteden er graag aandacht aan en staan open voor nieuwe verhalen.