Wat is een Hackathon?

Een hackathon is een bijeenkomst met verschillende mensen die samenwerken aan echte oplossingen voor echte problemen. Denk daarbij aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, gezondheid of veiligheid. Het doel is om binnen een korte periode (vaak 24 uur) een innovatieve en creatieve oplossing rondom een thema te bedenken – of om een specifiek probleem van een bedrijf op te lossen. Tijdens een hackathon wordt hiervoor een (demo) app, website of andere werkende oplossing gebouwd. Aan het eind van de hackathon wordt het resultaat gepresenteerd aan de jury die bepaalt welk team gewonnen heeft. Hier is meestal een prijs aan verbonden.

Hackathons zijn, ondanks dat alle deelnemers over het algemeen zeer hard doorwerken, behoorlijk relaxed in de zin dat er naast veel snacks ook lekker eten gratis te pakken is, er vaak coole gadgets zijn die men uit kan proberen (denk aan VR-headsets, Segways, de Hololens of de Amazon Echo) en er plekken zijn waar de deelnemers zich kunnen ontspannen of kunnen slapen.

Veel mensen denken dat er een systeem o.i.d. wordt “gehackt” wordt tijdens een hackathon, maar dat is niet juist. Het “hacken” heeft betrekking op het ontwikkelen van oplossingen voor een specifiek probleem. Als dat lukt, is het probleem “gehackt”.

De laatste jaren zijn er steeds meer grote organisaties die regelmatig hackathons organiseren, zoals ING, Eneco en de ANWB. Maar ook MKB bedrijven en zelfs startende bedrijven kunnen veel baat hebben bij de organisatie van een eigen hackathon.

Waarom zou je een Hackathon organiseren?

Op hoofdlijnen zijn er drie redenen waarom je een hackathon zou organiseren:

 • Branding

Een goed georganiseerde hackathon levert waardevolle resultaten op, zoals nieuwe manieren om energie te besparen of de productiviteit van medewerkers te vergroten. Omdat die resultaten interessant zijn voor (branche gerelateerde) media, kan een uitgekiende mediastrategie veel gratis publiciteit opleveren. Jouw organisatie komt dan op een positieve manier in beeld bij relevante doelgroepen zoals klanten, leveranciers en potentiële medewerkers.

 • Innovatie

Een goed georganiseerde hackathon zorgt in korte tijd voor nieuwe inzichten, businessmodellen en werkende toepassingen. Maar de toegevoegde waarde zit niet alleen in de uitkomsten van een hackathon: het proces dat de deelnemers doorlopen, is net zo waardevol. Ze maken kennis met andere specialismen, experimenteren met andere ideeën en competenties en maken kennis met creatieve denk- en werkmethoden.

 • Netwerk

Een hackathon brengt verschillende mensen bij elkaar. Denk daarbij aan: studenten, ondernemers, designers, IT specialisten, mentoren, medewerkers, klanten, leveranciers, organisatoren, media en anders stakeholders. Omdat er in korte tijd intensief wordt samengewerkt, ontstaan relaties die een waardevolle aanvulling zijn op bestaande verbanden.

Hoe kunnen wij je helpen met een Hackathon?

We hebben veel ervaring met de marketing & organisatie van Hackathons en helpen je graag met:

 • Het bepalen van een thema of vraagstuk
 • Het creëren van de juiste randvoorwaarden
 • Het financiële management van een hackathon
 • De werving van de juiste mix aan deelnemers
 • Het genereren van publiciteit in relevante media
 • De procesbegeleiding tijdens de hackathon
 • Het samenstellen van een deskundig jury
 • Het inrichten van een locatie met de juiste faciliteiten
 • De totale interne en externe communicatie
 • De organisatie achter de schermen
 • Een rapportage, video of presentatie

Wil je meer weten over de organisatie van hackathons en welke resultaten wij hebben bereikt? Neem dan even contact op.